onsdag 5. juni 2013

Nytt dyr i gjengen!

Jeg har et nytt dyr i Strand-gjengen. Denne hesten har jeg jobbet med i vinter. Den er fra et foto jeg tok hos Hanne på Nordre Wærp Gård.


Nordre Wærp er en "Inn på tunet gård". Her har jeg hentet litt fra hjemmesiden:
”Inn på tunet - et tilbud på gårdsbruk for enkeltmennesker eller grupper. Aktivitetene i tilbudet bygger på gårdens og bondens ressurser. Tilbudet er tilrettelagt i forhold til målgruppe/bruker. Dette kan være et utdanningstilbud knyttet til skolen eller aktivitets- og arbeidstreningstilbud gjennom helse- og omsorgstjenesten.

Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter ved utforming og tilrettelegging av det enkelte tilbud. Stell av dyr og planter, drift av skogen og pleie av kulturlandskapet og vedlikehold av maskiner og bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget. Men det er også en rekke muligheter som ikke nødvendigvis har noe direkte med gårdsdriften å gjøre. Det kan være aktiviteter som snekring, husflid, baking og produksjon av ulike produkter for eksempel tørkede urter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar